domingo, 21 de julho de 2013

耶和華和人

                                              
                                               耶和華和人                                           宇宙中的一支奇葩
                                           看著偉大耶和華
                                           創造了地球,海洋和城域網
                                           給你關懷和多

                                          但人用他智慧
                                          創建,戰爭和飢餓,
                                          沒什麼可惜的象你一樣
                                         因為裡面的驕傲,更重要的

                                         最重要的事情如果降雨河流溢出
                                        填補城市,許多人殺死動物
                                        即便如此地方WEE
                                        出奇,我金錢和權力
                                       只是不知道愛我的創造者

Nenhum comentário:

Postar um comentário